BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] Related Links

Wales Legislation

* Find by Case Citation
* Search by title
* Multidatabase Search
* Help

You are here: BAILII >> Browse A-Z title lists >> Wales Legislation
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html

Items beginning with: A C D E F G H L M N O P Q R S T V W Y

A (To view the items beginning with A: first select a range here)
Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (anaw1)      -----      Approval of Code
C (To view the items beginning with C: first select a range here)
Carers Strategies (Wales)      -----      Cynllun Traffordd yr
D (To view the items beginning with D: first select a range here)
Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau      -----      Domestic Fire Safety
E (To view the items beginning with E: first select a range here)
Education (Disapplication of      -----      Environment (Wales) Act
F (To view the items beginning with F: first select a range here)
Food Hygiene Rating      -----      Further Education Teachers'
G (To view the items beginning with G: first select a range here)
Gorchmyn Deddf Cynllunio      -----      Gorchymyn Bwyd (Coed
Gorchymyn Byrddau Iechyd      -----      Gorchymyn Cynllun Pensiwn
Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol      -----      Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 1
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 1)
Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Iechyd Planhigion
Gorchymyn Lewcosis Buchol      -----      Gorchymyn Sir Ynys
Gorchymyn Siroedd Wedi'u      -----      Gorchymyn Ymddygiad Aelodau
Gorchymyn Ymgymerwyr D      -----      Gorchymyn yr Awdurdodau
H (To view the items beginning with H: first select a range here)
Health Service Procurement      -----      Human Transplantation (Wales)
L (To view the items beginning with L: first select a range here)
Land Transaction Tax      -----      Local Health Boards
M (To view the items beginning with M: first select a range here)
Mental Capacity Act      -----      Mobile Homes (Wales)
N (To view the items beginning with N: first select a range here)
National Assembly for      -----      Nurse Staffing Levels
O (To view the items beginning with O: first select a range here)
Offerynnau Statudol 1999      -----      Older Cattle (Disposal)
P (To view the items beginning with P: first select a range here)
Planning and Compulsory      -----      Public Services Ombudsman
Q (To view the items beginning with Q: first select a range here)
Qualifications Wales Act      -----      Qualifications Wales Act
R (To view the items beginning with R: first select a range here)
Red Meat Industry      -----      Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2003
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2004      -----      Rheoliadau Arolygu Addysg
Rheoliadau Arolygu Gwasanaethau      -----      Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Glwten
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid      -----      Rheoliadau Cronfa Pysgodfeydd
Rheoliadau Cwmnïau RTM      -----      Rheoliadau Cynhyrchion Buchol
Rheoliadau Cynhyrchion Cig      -----      Rheoliadau Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Corff
Rheoliadau Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Eiriolwyr      -----      Rheoliadau Fformwla Fabanod a Fformwla Ddilynol (Diwygio) (Cymru) 2001
Rheoliadau Fformwla Fabanod a Fformwla Ddilynol (Diwygio) (Cymru) 2004      -----      Rheoliadau Gwarchod Plant
Rheoliadau Gwartheg (Adnabod      -----      Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2005
Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio)      -----      Rheoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2003
Rheoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2004      -----      Rheoliadau Tatws sy'n Deillio o'r Aifft (Diwygio) (Cymru) 2000
Rheoliadau Tatws sy'n Deillio o'r Aifft (Diwygio) (Cymru) 2001      -----      Rheoliadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol
Rheoliadau'r Cyfrifiad (Cymru)      -----      Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol)
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol)      -----      Rights of Children
S (To view the items beginning with S: first select a range here)
Safety on Learner      -----      Street Works (Records)
T (To view the items beginning with T: first select a range here)
Tax Collection and      -----      The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) (No.2)
The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order      -----      The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions &
The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions &      -----      The A40 Trunk Road (Raglan to Abergavenny,
The A40 Trunk Road (Raglan to Monmouth,      -----      The A48 and A466 Trunk Roads (Highbeech Roundabout, Chepstow, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2018
The A48 and A466 Trunk Roads (Highbeech Roundabout, Chepstow, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2020      -----      The A55 Trunk Road (Junction 2
The A55 Trunk Road (Junction 3      -----      The A55 Trunk Road (Junction 27 (Talardy Interchange), Denbighshire to Junction 24
The A55 Trunk Road (Junction 27 (Talardy Interchange), Denbighshire to Junction 31      -----      The A449 &
The A449 &      -----      The A465 Trunk Road (Aberdulais
The A465 Trunk Road (Brynmawr,      -----      The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 2015
The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 2017      -----      The A470 Trunk Road (Llanelwedd,
The A470 Trunk Road (Llangurig,      -----      The A470 Trunk Road (Southbound Exit
The A470 Trunk Road (Southbound Layby      -----      The A483 Trunk Road (Cilyrychen Level Crossing, Llandeilo Road, Near Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2011Gorchymyn
The A483 Trunk Road (Cilyrychen Level Crossing, Llandeilo Road, Near Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2013      -----      The A483 Trunk Road (Newtown
The A483 Trunk Road (North      -----      The A487 Trunk Road (Cardigan,
The A487 Trunk Road (Castle      -----      The A487 Trunk Road (Penmorfa
The A487 Trunk Road (Penparc,      -----      The A494 Trunk Road (Eastbound Carriageway
The A494 Trunk Road (Eastbound Entry      -----      The A4042 Trunk Road (Caerleon Roundabout, Newport to Cwmbran Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019
The A4042 Trunk Road (Caerleon Roundabout, Newport to Cwmbran Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2021      -----      The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way)
The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way),      -----      The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No. 2) Order 2015
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No. 2) Order 2021      -----      The Animal Feed (Composition,
The Animal Feed (Hygiene,      -----      The Assembly Learning
The Assessment of      -----      The Building Safety Act 2022 (Commencement
The Building Safety Act 2022 (Consequential      -----      The Care Standards Act 2000 (Commencement No.
The Care Standards Act 2000 (Commencement No.1)      -----      The Children and
The Children (Leaving      -----      The Colours in Food (Amendment)
The Colours in Food (Amendment)(Wales)      -----      The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 2005
The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 2007      -----      The Council Tax Reduction Schemes (Default
The Council Tax Reduction Schemes (Detection      -----      The Dairy Produce
The Dairy Products      -----      The Ecclesiastical Exemption
The Education Act      -----      The Education (Hazardous
The Education (Health      -----      The Education (Pupil Referral Units) (Appeals
The Education (Pupil Referral Units) (Application      -----      The Education (Student Support) (Wales) (Amendment)
The Education (Student Support) (Wales) Regulations      -----      The Equality Act 2010 (Authorities
The Equality Act 2010 (Capacity      -----      The Firefighters’ Pension
The Firefighters' Pension      -----      The Food Hygiene (Wales) (Amendment) (No.
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations      -----      The Forest Reproductive Material (Great Britain) (Amendment) Regulations
The Forest Reproductive Material (Great Britain) (Amendment) (Wales)      -----      The Gower College Swansea Further
The Gower College Swansea (Incorporation)      -----      The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 8)
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 9)      -----      The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment)
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) Regulations      -----      The Housing Act
The Housing and      -----      The Import and Export Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (Wales) (No.9)
The Import and Export Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (Wales) Regulations      -----      The Leasehold Reform (Enfranchisement
The Leasehold Reform (Notices)      -----      The Local Authorities Executive
The Local Authorities (Executive      -----      The Local Government Officers
The Local Government (Ordinary      -----      The M4 Motorway (Junction 24, Coldra
The M4 Motorway (Junction 24, Coldra,      -----      The M4 Motorway (West
The M4 Motorway (Westbound      -----      The Merthyr Tydfil and
The Merthyr Tydfil College      -----      The National Curriculum (Key
The National Curriculum (Miscellaneous      -----      The National Health Service (General Ophthalmic Services)
The National Health Service (General Ophthalmic Services      -----      The National Health Service (Welfare Reform Consequential Amendments) (Wales) Regulations 2014
The National Health Service (Welfare Reform Consequential Amendments) (Wales) Regulations 2015      -----      The Non-Domestic Rating (Demand Notices)
The Non-Domestic Rating (Demand Notices      -----      The Official Feed
The Official Statistics      -----      The Plant Health etc. (Fees) (Amendment)
The Plant Health etc. (Fees) (Wales)      -----      The Poultrymeat (Wales)
The Powys (Brecon      -----      The Public Health Wales National Health Service Trust (Establishment)
The Public Health Wales National Health Service Trust (Membership      -----      The Regulation of Investigatory
The Regulation of Private      -----      The Revised Codes
The Rhondda Cynon      -----      The School Teachers’ Incentive
The School Teachers’ Pay      -----      The Shrimp Fishing
The Single Common      -----      The Special Guardianship Code
The Special Guardianship (Wales)      -----      The Tax Credits
The Teacher Training      -----      The Town and Country Planning (Power
The Town and Country Planning (Pre-Application      -----      The Vegetable Plant
The Vegetable Seed      -----      The Welsh Language Schemes (Public Bodies) Order 2002
The Welsh Language Schemes (Public Bodies) Order 2004      -----      Trade Union (Wales)
V (To view the items beginning with V: first select a range here)
Valuation for Rating      -----      Valuation for Rating
W (To view the items beginning with W: first select a range here)
Waste (Wales) Measure      -----      Welsh Language (Wales)
Y (To view the items beginning with Y: first select a range here)
Y Cynllun Credydau      -----      Y Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) 2009 No. 1092 (Cy. 97)


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donors | Donate to BAILII
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html