BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] Related Links

Wales Legislation

* Find by Case Citation
* Search by title
* Multidatabase Search
* Help

You are here: BAILII >> Browse A-Z title lists >> Wales Legislation
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html

Items beginning with: A C D E F G H L M N O P Q R S T V W Y

A (To view the items beginning with A: first select a range here)
Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (anaw1)      -----      Approval of Code
C (To view the items beginning with C: first select a range here)
Carers Strategies (Wales)      -----      Cynllun Traffordd yr
D (To view the items beginning with D: first select a range here)
Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau      -----      Domestic Fire Safety
E (To view the items beginning with E: first select a range here)
Education (Disapplication of      -----      Environment (Wales) Act
F (To view the items beginning with F: first select a range here)
Food Hygiene Rating      -----      Further Education Teachers'
G (To view the items beginning with G: first select a range here)
Gorchmyn Deddf Cynllunio      -----      Gorchymyn Bwyd (Coed
Gorchymyn Byrddau Iechyd      -----      Gorchymyn Cynllun Pensiwn
Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol      -----      Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 1
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 1)
Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Iechyd Planhigion
Gorchymyn Lewcosis Buchol      -----      Gorchymyn Sir Ynys
Gorchymyn Siroedd Wedi'u      -----      Gorchymyn Ymddygiad Aelodau
Gorchymyn Ymgymerwyr D      -----      Gorchymyn yr Awdurdodau
H (To view the items beginning with H: first select a range here)
Health, Social Care      -----      Human Transplantation (Wales)
L (To view the items beginning with L: first select a range here)
Land Transaction Tax      -----      Local Health Boards
M (To view the items beginning with M: first select a range here)
Mental Capacity Act      -----      Mobile Homes (Wales)
N (To view the items beginning with N: first select a range here)
National Assembly for      -----      Nurse Staffing Levels
O (To view the items beginning with O: first select a range here)
Offerynnau Statudol 1999      -----      Older Cattle (Disposal)
P (To view the items beginning with P: first select a range here)
Planning and Compulsory      -----      Public Services Ombudsman
Q (To view the items beginning with Q: first select a range here)
Qualifications Wales Act      -----      Qualifications Wales Act
R (To view the items beginning with R: first select a range here)
Red Meat Industry      -----      Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2003
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2004      -----      Rheoliadau Arolygu Addysg
Rheoliadau Arolygu Gwasanaethau      -----      Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Glwten
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid      -----      Rheoliadau Cronfa Pysgodfeydd
Rheoliadau Cwmnïau RTM      -----      Rheoliadau Cynhyrchion Buchol
Rheoliadau Cynhyrchion Cig      -----      Rheoliadau Deddf Galluedd
Rheoliadau Deddf Gofal      -----      Rheoliadau Fformwla Fabanod
Rheoliadau Fforymau Ysgolion      -----      Rheoliadau Gwartheg (Adnabod
Rheoliadau Gwartheg Hŷn      -----      Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Cymru)
Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Rhif      -----      Rheoliadau Porthiant (Samplu
Rheoliadau Premiwm Blynyddol      -----      Rheoliadau Tatws sy'n Deillio
Rheoliadau Tatws sy'n Tarddu      -----      Rheoliadau'r Cynllun Addysg
Rheoliadau'r Cynllun Cychwyn      -----      Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2006
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010      -----      Rights of Children
S (To view the items beginning with S: first select a range here)
Safety on Learner      -----      Street Works (Records)
T (To view the items beginning with T: first select a range here)
Tax Collection and      -----      The A5 Trunk Road (Rhydlanfair
The A5 Trunk Road (South      -----      The A40 Trunk Road (Llangynnwr
The A40 Trunk Road (Llanspyddid,      -----      The A48 and A40 Trunk Road
The A48 and A40 Trunk Roads      -----      The A55 Trunk Road (Junction 8 (Llanfair
The A55 Trunk Road (Junction 8 (Pant      -----      The A55 Trunk Road (Juntion
The A55 Trunk Road (Kingsland      -----      The A458 Trunk Road (Powys/Shropshire
The A458 Trunk Road (Raven      -----      The A470 & A458 Trunk Roads (Moat Lane Level Crossing, Caersws and Buttington Level Crossing, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2018
The A470 & A458 Trunk Roads (Moat Lane Level Crossing, Caersws and Buttington Level Crossing, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2020      -----      The A470 Trunk Road (Mallwyd Roundabout, Gwynedd to Black Cat Roundabout, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 2018
The A470 Trunk Road (Mallwyd Roundabout, Gwynedd to Black Cat Roundabout, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 2020      -----      The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Speed
The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Traffic      -----      The A483 Trunk Road (Newtown
The A483 Trunk Road (Newtown,      -----      The A487 Trunk Road (Eglwyswrw,
The A487 Trunk Road (Fishguard,      -----      The A489 &
The A489 Trunk      -----      The A494 Trunk Road (Queensferry
The A494 Trunk Road (Rhesgoed      -----      The A4076 Trunk Road (Steynton Road,
The A4076 Trunk Road (Steynton to      -----      The Agricultural Holdings
The Agricultural Processing      -----      The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No. 3)
The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No. 5)      -----      The Bluetongue (Wales) (Amendment) Regulations 2008
The Bluetongue (Wales) (Amendment) Regulations 2012      -----      The Care Homes (Wales) (Miscellaneous
The Care Homes (Wales) Regulations      -----      The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 8)
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 9)      -----      The Collaboration Between Education
The Collaboration Between Maintained      -----      The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 2005
The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 2007      -----      The Countryside Access (Local
The Countryside Access (Means      -----      The Disease Control
The Diseases of      -----      The Education Development
The Education (Disapplication      -----      The Education (Objections
The Education (Outturn      -----      The Education (Student Support) (Wales) Regulations 2013
The Education (Student Support) (Wales) Regulations 2015      -----      The Family Absence
The Farm Enterprise      -----      The Fishguard to Bangor Trunk Road (A487) (New
The Fishguard to Bangor Trunk Road (A487) (Porthmadog,      -----      The Food (Peanuts from China) (Emergency Control) (Wales) (No.
The Food (Peanuts from China) (Emergency Control) (Wales) Regulations      -----      The General Teaching Council for Wales (Disciplinary Functions) (Amendment)
The General Teaching Council for Wales (Disciplinary Functions) Regulations      -----      The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No.
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (Wales)      -----      The Higher Education (Qualifying
The Higher Education (Wales)      -----      The Housing (Service
The Housing (Wales)      -----      The Land Transaction Tax (Tax Bands and Tax Rates) (Wales) (Amendment)
The Land Transaction Tax (Tax Bands and Tax Rates) (Wales) Regulations      -----      The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 2010
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 2014      -----      The Local Government Byelaws (Fixed
The Local Government Byelaws (Wales)      -----      The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taf) & The
The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taf) & the      -----      The Maintained Schools
The Management of      -----      The Motor Vehicles (Competitions
The Motor Vehicles (Off      -----      The National Health Service (Concerns, Complaints and Redress Arrangements) (Wales) (Amendment)
The National Health Service (Concerns, Complaints and Redress Arrangements) (Wales) Regulations      -----      The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulation
The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulations      -----      The Non-Domestic Rating (Alteration of Lists and Appeals) (Amendment)
The Non-Domestic Rating (Alteration of Lists and Appeals) (Wales)      -----      The Nurses Agencies
The Nutrition and      -----      The Plant Breeders'
The Plant Health      -----      The Poultry Meat,
The Poultrymeat (Wales)      -----      The Public Services Ombudsman for Wales (Jurisdiction
The Public Services Ombudsman for Wales (Standards      -----      The Renting Homes (Fees etc.) (Holding
The Renting Homes (Fees etc.) (Prescribed      -----      The School Curriculum
The School Funding      -----      The Service Subsidy
The Sheep and      -----      The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential
The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Social      -----      The Swine Vesicular Disease (Wales) (Amendment)
The Swine Vesicular Disease (Wales) Regulations      -----      The Town and Country Planning (Miscellaneous Amendments
The Town and Country Planning (Miscellaneous Amendments)      -----      The Velindre National
The Violence against      -----      The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.1)
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.2)      -----      Trade Union (Wales)
V (To view the items beginning with V: first select a range here)
Valuation for Rating      -----      Valuation for Rating
W (To view the items beginning with W: first select a range here)
Waste (Wales) Measure      -----      Welsh Language (Wales)
Y (To view the items beginning with Y: first select a range here)
Y Cynllun Credydau      -----      Y Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) 2009 No. 1092 (Cy. 97)


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donors | Donate to BAILII
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html