BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] Related Links

Wales Legislation

* Find by Case Citation
* Search by title
* Multidatabase Search
* Help

You are here: BAILII >> Browse A-Z title lists >> Wales Legislation
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html

Items beginning with: A C D E F G H L M N O P Q R S T V W Y

A (To view the items beginning with A: first select a range here)
Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (anaw1)      -----      Approval of Code
C (To view the items beginning with C: first select a range here)
Carers Strategies (Wales)      -----      Cynllun Traffordd yr
D (To view the items beginning with D: first select a range here)
Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau      -----      Domestic Fire Safety
E (To view the items beginning with E: first select a range here)
Education (Disapplication of      -----      Environment (Wales) Act
F (To view the items beginning with F: first select a range here)
Food Hygiene Rating      -----      Further Education Teachers'
G (To view the items beginning with G: first select a range here)
Gorchmyn Deddf Cynllunio      -----      Gorchymyn Bwyd (Coed
Gorchymyn Byrddau Iechyd      -----      Gorchymyn Cynllun Pensiwn
Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol      -----      Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 1
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 1)
Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Iechyd Planhigion
Gorchymyn Lewcosis Buchol      -----      Gorchymyn Sir Ynys
Gorchymyn Siroedd Wedi'u      -----      Gorchymyn Ymddygiad Aelodau
Gorchymyn Ymgymerwyr D      -----      Gorchymyn yr Awdurdodau
H (To view the items beginning with H: first select a range here)
Health, Social Care      -----      Human Transplantation (Wales)
L (To view the items beginning with L: first select a range here)
Land Transaction Tax      -----      Local Health Boards
M (To view the items beginning with M: first select a range here)
Mental Capacity Act      -----      Mobile Homes (Wales)
N (To view the items beginning with N: first select a range here)
National Assembly for      -----      Nurse Staffing Levels
O (To view the items beginning with O: first select a range here)
Offerynnau Statudol 1999      -----      Older Cattle (Disposal)
P (To view the items beginning with P: first select a range here)
Planning and Compulsory      -----      Public Services Ombudsman
Q (To view the items beginning with Q: first select a range here)
Qualifications Wales Act      -----      Qualifications Wales Act
R (To view the items beginning with R: first select a range here)
Red Meat Industry      -----      Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2003
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2004      -----      Rheoliadau Arolygu Addysg
Rheoliadau Arolygu Gwasanaethau      -----      Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Glwten
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid      -----      Rheoliadau Cronfa Pysgodfeydd
Rheoliadau Cwmnïau RTM      -----      Rheoliadau Cynhyrchion Buchol
Rheoliadau Cynhyrchion Cig      -----      Rheoliadau Deddf Galluedd
Rheoliadau Deddf Gofal      -----      Rheoliadau Fformwla Fabanod
Rheoliadau Fforymau Ysgolion      -----      Rheoliadau Gwartheg (Adnabod
Rheoliadau Gwartheg Hŷn      -----      Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Cymru)
Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Rhif      -----      Rheoliadau Porthiant (Samplu
Rheoliadau Premiwm Blynyddol      -----      Rheoliadau Tatws sy'n Deillio
Rheoliadau Tatws sy'n Tarddu      -----      Rheoliadau'r Cynllun Addysg
Rheoliadau'r Cynllun Cychwyn      -----      Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2006
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010      -----      Rights of Children
S (To view the items beginning with S: first select a range here)
Safety on Learner      -----      Street Works (Records)
T (To view the items beginning with T: first select a range here)
Tax Collection and      -----      The A5 Trunk Road (Tŷ
The A5 Trunk Road (Tregarth,      -----      The A40 Trunk Road (Pensarn
The A40 Trunk Road (Pontyfenni      -----      The A55 Trunk Road (Black
The A55 Trunk Road (Conwy      -----      The A55 Trunk Road (Junction 22,
The A55 Trunk Road (Junction 22      -----      The A55 Trunk
The A82 Trunk      -----      The A465 Trunk Road (Rassau
The A465 Trunk Road (Rhigos      -----      The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 2017
The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 2018      -----      The A477 Trunk Road (West
The A477 Trunk Road (Westbound      -----      The A483 Trunk Road (Newtown to Llanymynech, Powys) (Temporary Speed
The A483 Trunk Road (Newtown to Llanymynech, Powys) (Temporary Traffic      -----      The A487 Trunk Road (Llanfarian,
The A487 Trunk Road (Llanfarian      -----      The A494 Trunk Road (Brithdir
The A494 Trunk Road (Cefnddwysarn      -----      The A4042 Trunk Road (Court
The A4042 Trunk Road (Crown      -----      The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 8)
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 11)(Wales)      -----      The Animal By-Products (Wales) Regulations 2003
The Animal By-Products (Wales) Regulations 2006      -----      The Assured Tenancies
The Audit and      -----      The Cardiff and
The Cardiff (Llandaff      -----      The Child Minding and Day Care (Inspection
The Child Minding and Day Care (Wales)      -----      The Civil Enforcement of
The Civil Enforcement Officers      -----      The Community Care, Services for Carers and Children's Services (Direct Payments) (Wales) (Amendment)
The Community Care, Services for Carers and Children's Services (Direct Payments) (Wales) Regulations      -----      The Council Tax Reduction Schemes (Default Scheme) (Wales) Regulations 2012
The Council Tax Reduction Schemes (Default Scheme) (Wales) Regulations 2013Rheoliadau      -----      The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales)
The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales)(Amendment)      -----      The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 2002
The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 2003      -----      The Education (National Curriculum) (Foundation Stage) (Wales) Order 2008 - EXPLANATORY
The Education (National Curriculum) (Foundation Stage) (Wales) Order 2008 - Temporary      -----      The Education (Student Support) (Wales) (Amendment)
The Education (Student Support) (Wales) Regulations      -----      The Federation of
The Feed (Corn      -----      The Flood and
The Flood Risk      -----      The Food Supplements (Wales) and
The Food Supplements (Wales) Regulations      -----      The Genetically Modified
The Gorseinion College      -----      The Higher Education (Qualifying
The Higher Education (Wales)      -----      The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1)
The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 2)      -----      The Landfill Allowances Scheme (Wales) (Amendment) Regulations 2011
The Landfill Allowances Scheme (Wales) (Amendment) Regulations 2012      -----      The Local Authorities (Capital
The Local Authorities (Case      -----      The Local Government (Performance Indicators
The Local Government (Performance Indicators)      -----      The M4 Motorway (Junction 32
The M4 Motorway (Junction 32,      -----      The Marketing of Seeds
The Marketing of Vegetable      -----      The National Assistance (Assessment of Resources)
The National Assistance (Assessment of Resources      -----      The National Health Service (General Medical Services) (Amendment)
The National Health Service (General Medical Services) Amendment      -----      The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2011
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2012      -----      The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 2007
The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 2008      -----      The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No      -----      The Plastic Materials and Articles in Contact with Food (Wales) (No.2) Regulations 2008 - EXPLANATORY
The Plastic Materials and Articles in Contact with Food (Wales) (No.2) Regulations 2008 - Temporary      -----      The Public Audit (Wales) Act 2004 (Consequential Amendments) (Wales) Order
The Public Audit (Wales) Act 2004 (Consequential Amendments) (Wales) Regulations      -----      The Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 2018 (Commencement
The Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 2018 (Consequential      -----      The School Admissions (Infant
The School Admissions (Variationof      -----      The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (Amendment)
The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No.      -----      The Solihull Primary
The South Wales      -----      The Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (Consequential
The Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (Supplemental      -----      The Town and Village Greens (Landowner Statements) (Wales) (No.
The Town and Village Greens (Landowner Statements) (Wales) Regulations      -----      The Water Act 2003 (Commencement
The Water Act 2003 (Commencement)      -----      The Yale Sixth
The Youth and      -----      Trade Union (Wales)
V (To view the items beginning with V: first select a range here)
Valuation for Rating      -----      Valuation for Rating
W (To view the items beginning with W: first select a range here)
Waste (Wales) Measure      -----      Welsh Language (Wales)
Y (To view the items beginning with Y: first select a range here)
Y Cynllun Credydau      -----      Y Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) 2009 No. 1092 (Cy. 97)


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donors | Donate to BAILII
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html