BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] Related Links

Wales Legislation

* Find by Case Citation
* Search by title
* Multidatabase Search
* Help

You are here: BAILII >> Browse A-Z title lists >> Wales Legislation
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html

Items beginning with: A C D E F G H L M N O P Q R S T V W Y

A (To view the items beginning with A: first select a range here)
Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (anaw1)      -----      Approval of Code
C (To view the items beginning with C: first select a range here)
Carers Strategies (Wales)      -----      Cynllun Traffordd yr
D (To view the items beginning with D: first select a range here)
Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau      -----      Domestic Fire Safety
E (To view the items beginning with E: first select a range here)
Education (Disapplication of      -----      Environment (Wales) Act
F (To view the items beginning with F: first select a range here)
Food Hygiene Rating      -----      Further Education Teachers'
G (To view the items beginning with G: first select a range here)
Gorchmyn Deddf Cynllunio      -----      Gorchymyn Bwyd (Coed
Gorchymyn Byrddau Iechyd      -----      Gorchymyn Cynllun Pensiwn
Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol      -----      Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 1
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 1)
Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Iechyd Planhigion
Gorchymyn Lewcosis Buchol      -----      Gorchymyn Sir Ynys
Gorchymyn Siroedd Wedi'u      -----      Gorchymyn Ymddygiad Aelodau
Gorchymyn Ymgymerwyr D      -----      Gorchymyn yr Awdurdodau
H (To view the items beginning with H: first select a range here)
Health, Social Care      -----      Human Transplantation (Wales)
L (To view the items beginning with L: first select a range here)
Land Transaction Tax      -----      Local Health Boards
M (To view the items beginning with M: first select a range here)
Mental Capacity Act      -----      Mobile Homes (Wales)
N (To view the items beginning with N: first select a range here)
National Assembly for      -----      Nurse Staffing Levels
O (To view the items beginning with O: first select a range here)
Offerynnau Statudol 1999      -----      Older Cattle (Disposal)
P (To view the items beginning with P: first select a range here)
Planning and Compulsory      -----      Public Services Ombudsman
Q (To view the items beginning with Q: first select a range here)
Qualifications Wales Act      -----      Qualifications Wales Act
R (To view the items beginning with R: first select a range here)
Red Meat Industry      -----      Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2003
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2004      -----      Rheoliadau Arolygu Addysg
Rheoliadau Arolygu Gwasanaethau      -----      Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Glwten
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid      -----      Rheoliadau Cronfa Pysgodfeydd
Rheoliadau Cwmnïau RTM      -----      Rheoliadau Cynhyrchion Buchol
Rheoliadau Cynhyrchion Cig      -----      Rheoliadau Deddf Galluedd
Rheoliadau Deddf Gofal      -----      Rheoliadau Fformwla Fabanod
Rheoliadau Fforymau Ysgolion      -----      Rheoliadau Gwartheg (Adnabod
Rheoliadau Gwartheg Hŷn      -----      Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Cymru)
Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Rhif      -----      Rheoliadau Porthiant (Samplu
Rheoliadau Premiwm Blynyddol      -----      Rheoliadau Tatws sy'n Deillio
Rheoliadau Tatws sy'n Tarddu      -----      Rheoliadau'r Cynllun Addysg
Rheoliadau'r Cynllun Cychwyn      -----      Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2006
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010      -----      Rights of Children
S (To view the items beginning with S: first select a range here)
Safety on Learner      -----      Street Works (Records)
T (To view the items beginning with T: first select a range here)
Tax Collection and      -----      The A5 Trunk Road (Rhydlanfair
The A5 Trunk Road (South      -----      The A40 Trunk Road (Llangadog
The A40 Trunk Road (Llangynnwr      -----      The A48, A40 & A4076 Trunk Roads (Pont Abraham, Carmarthenshire to Johnston,
The A48, A40 & A4076 Trunk Roads (Pont Abraham, Carmarthenshire to Milford      -----      The A55 Trunk Road (Junction 7 (Cefn Du
The A55 Trunk Road (Junction 7 (Cefn Du),      -----      The A55 Trunk Road (Junction 36
The A55 Trunk Road (Junction 36A,      -----      The A458 Trunk Road (Llanfair
The A458 Trunk Road (Llangadfan,      -----      The A466 Trunk
The A470 &      -----      The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy)
The A470 Trunk Road (Llanrwst, Gwynedd)      -----      The A477 Trunk Road (Red
The A477 Trunk Road (St      -----      The A483 Trunk Road (Llandybie, Carmarthenshire) (40
The A483 Trunk Road (Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary      -----      The A487 Trunk Road (Bridge
The A487 Trunk Road (Brynhoffnant,      -----      The A487 Trunk Road (South
The A487 Trunk Road (Talybont,      -----      The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) (No.2)
The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order      -----      The A4060 Trunk Road (Abercanaid Roundabout to Dowlais Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2016
The A4060 Trunk Road (Abercanaid Roundabout to Dowlais Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2018      -----      The Adult Placement
The Adult Protection      -----      The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 2002
The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 2003      -----      The Avian Influenza and Influenza
The Avian Influenza and Newcastle      -----      The Carcase Classification
The Cardiff and      -----      The Changing of
The Child Measurement      -----      The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (General      -----      The Commons Act 2006 (Commencement No. 4)
The Commons Act 2006 (Commencement No. 5      -----      The Council Tax (Demand Notices) (Transitional
The Council Tax (Demand Notices) (Wales)      -----      The Developments of National Significance (Fees)
The Developments of National Significance (Procedure)      -----      The Education Act 2002 (Transitional Provisions and Consequential Amendments) (Wales) Regulations 2005
The Education Act 2002 (Transitional Provisions and Consequential Amendments) (Wales) Regulations 2006      -----      The Education (LEA
The Education (Listed      -----      The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) Regulations 2011
The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) Regulations 2019      -----      The Environment (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1)
The Environment (Wales) Act 2016 (Commencement No. 2)      -----      The Financing of
The Fire and      -----      The Food (Figs, Hazelnuts and Pistachios from Turkey) (Emergency Control) (Wales) (Amendment)
The Food (Figs, Hazelnuts and Pistachios from Turkey) (Emergency Control) (Wales) (No.      -----      The Foot-and-Mouth Disease (Amendment)(Wales)(No.5)
The Foot-and-Mouth Disease (Amendment)(Wales)(No.6)      -----      The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) Order 2017
The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) Order 2018      -----      The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Functions of Local Authorities
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Functions of Local Authorities)      -----      The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 2016
The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 2017      -----      The Import and Export Restrictions (Foot-And-Mouth Disease) (No. 3)
The Import and Export Restrictions (Foot-And-Mouth Disease) (No. 6)      -----      The LEA Budget,
The Learner Travel      -----      The Local Authorities (Discretionary
The Local Authorities (Executive      -----      The Local Government (Performance Indicators
The Local Government (Performance Indicators)      -----      The M4 Motorway (Junction 25a
The M4 Motorway (Junction 28      -----      The Marine Licensing (Civil
The Marine Licensing (Delegation      -----      The Mutilations (Permitted
The National Assembly      -----      The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2013
The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2014      -----      The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Remuneration
The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Wales)      -----      The Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 2009
The Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 2010      -----      The Nutrition and
The Nutrition (Miscellaneous      -----      The Planning (Wales)
The Plant Breeders'      -----      The Poultry Compartments
The Poultry Health      -----      The Public Health Wales National Health Service Trust (Establishment)
The Public Health Wales National Health Service Trust (Membership      -----      The Relocation Grants (Forms of Application) (Amendment) (Wales) Regulations 2000
The Relocation Grants (Forms of Application) (Amendment) (Wales) Regulations 2001      -----      The Scheduled Monuments
The Scheme for      -----      The Seeds (Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 2001
The Seeds (Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 2002      -----      The Social Care Wales (Specification of Social Care Workers) (Registration) (Amendment)
The Social Care Wales (Specification of Social Care Workers) (Registration) Regulations      -----      The Sustainable Drainage (Application
The Sustainable Drainage (Approval      -----      The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (No.
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales)      -----      The Valuation for
The Valuation Tribunal      -----      The Welsh Language Commissioner
The Welsh Language Measure      -----      Trade Union (Wales)
V (To view the items beginning with V: first select a range here)
Valuation for Rating      -----      Valuation for Rating
W (To view the items beginning with W: first select a range here)
Waste (Wales) Measure      -----      Welsh Language (Wales)
Y (To view the items beginning with Y: first select a range here)
Y Cynllun Credydau      -----      Y Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) 2009 No. 1092 (Cy. 97)


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donors | Donate to BAILII
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html